Xem thêm thông tin
028-3636-5149 (Hồ Chí Minh)
Ayasan Việt Nam
Mã nhân viên : a000031 Print
52y 52 kg. / 155 cm. Việt Nam Quận 8
Công việc Giúp việc/Nấu ăn
Thời gian Sống riêng
Mức lương mong muốn 6.000.000VND
kỹ năng Take care of new-born baby
Tình trạng Độc thân
Ghi chú
Có thể giữ trẻ Chỉ làm được tại phường 7, quận 8

Đặt lịch phỏng vấn

Dịch vụ của chúng tôi

Gia sư

Gia sư

Xem thêm
Dịch vụ dọn dẹp trong ngày

Dịch vụ dọn dẹp trong ngày

Xem thêm
Bảo mẫu

Bảo mẫu

Xem thêm
Người giúp viêc

Người giúp viêc

Xem thêm

 

 

OnDemand Service ?