Xem thêm thông tin
028-3636-5149 (Hồ Chí Minh)
Ayasan Việt Nam

Giới thiệu về chúng tôi

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Cung cấp nền tảng tuyển dụng an toàn

Xem thêm
Tuyển dụng

Tuyển dụng

Kiểm tra trực tiếp hô sơ ứng viên đảm bảo an toàn

Xem thêm
Thành tích

Thành tích

Thailand's No. 1 Được công nhận là đơn vị cung cấp và giúp việc số 1 tại Thailand

Xem thêm

 

Tại sao chọn Ayasan ?

 

  Thời gian sắp xếp phỏng vấn ứng viên 1 đến 3 ngày.

  10.000 ++ ứng viên đăng ký.

  93% khách hàng hài lòng.

  Cam kết hỗ trợ thay người trong 3 tháng.

Tìm kiếm ứng viên        Dịch vụ của chúng tôi