Xem thêm thông tin
028-3636-5149 (Hồ Chí Minh)
Ayasan Việt Nam
Mã nhân viên : a000032 Print
51y 47 kg. / 155 cm. Việt Nam Quận 10
Công việc Giúp việc/ Giữ trẻ
Thời gian Làm bán thời gian
Mức lương mong muốn 4.000.000VND
kỹ năng
Tình trạng Độc thân
Ghi chú
Chỉ làm được từ 7h30 - 10h30 (sáng)

Đặt lịch phỏng vấn

Dịch vụ của chúng tôi

Gia sư

Gia sư

Xem thêm
Dịch vụ dọn dẹp trong ngày

Dịch vụ dọn dẹp trong ngày

Xem thêm
Bảo mẫu

Bảo mẫu

Xem thêm
Người giúp viêc

Người giúp viêc

Xem thêm

 

 

OnDemand Service ?